Menu

NIEUWS

15/12/2020

Deadline 31/12/2020 aanvragen Corona steunmaatregelen


Op 31 december 2020 loopt de termijn af om het crisis-overbruggingsrecht aan te vragen voor de maanden april, mei en juni. Ook de relance-uitkering voor de maand juni en de uitkering voor het tijdelijke ouderschapsverlof voor juli, augustus en september moet u uiterlijk 31 december 2020 aanvragen.

Wil u nog het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen (voor de periode tot 15 november 2020) via de website van Vlaio, dan moet deze uiterlijk online ingediend worden op 31 december 2020 om 15u.  Meer info omtrent de aanvraagprocedure vindt u op de website van Vlaio. Voor de tweede periode van 16 november tot en met 31 december wordt eveneens steun voorzien. Deze zal u normaliter kunnen aanvragen vanaf 4 januari 2021 om 14u.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

15/11/2020

Coronavirus - Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme - Update 19/11/2020


Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020 beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Ook de cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze premie ontvangen. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen. Of ze kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 bij een omzetdaling van minstens 60%. In dit geval dient de omzetdaling wel aangetoond te worden.

Welke periode moet u nu selecteren?

 • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, of ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen kiezen uit 3 periodes:
  • Periode van 01/10 tot en met 15/11
  • Periode van 19/10 tot en met 15/11
  • Periode van 02/11 tot en met 15/11
 • Uitbaters van cafés en restaurants die in de periode 19/10 tot en met 15/11 verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetdaling aantonen. Dit geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode 2019 > 50% betrekking had op take away. Zij moeten wél een omzetdaling aantonen. Kiest de horeca voor de periode van 01/10 tot en met 15/11, dan moeten ze wel omzetverlies aantonen (niet over volledige periode gesloten).
 • Ondernemingen die sinds 02/11 verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetverlies aantonen voor de periode 02/11 tot en met 15/11. Kiezen ze voor een andere periode, dan moeten ze wel omzetverlies aantonen (niet over volledige periode gesloten).

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. De maximale steun bedraagt:

 • voor periode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • 11.250 EUR voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • 22.500 EUR voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • 60.000 EUR voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.
 • voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020:
  • 7.500 EUR voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • 15.000 EUR voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • 40.000 EUR voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van 1.000 EUR voor de periode 01.10 tot en met 15.11 en van 600 EUR voor de periode 19.10 tot en met 15.11. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd.

Deze steun wordt toegekend op ondernemingsniveau. Dit betekent dat een onderneming met toegestane en gesloten activiteiten of vestigingen enkel als verplicht gesloten wordt beschouwd, wanneer men de omzet haalt uit de gesloten hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is de activiteit die meer dan 50% van de omzet genereert.

Meer info omtrent de aanvraagprocedure (vanaf 16 november 2020 mogelijk) vindt u op de website van Vlaio.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

15/11/2020

Coronavirus - Maatregelen voor zelfstandigen (sociaal statuut) - Status 15/11/2020


Hieronder geven we een overzicht van de huidige maatregelen voor zelfstandigen in het kader van het sociaal statuut.  Dit overzicht werd opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 15/11/2020 en onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen en/of aanpassingen.  Een aantal maatregelen zijn bovendien nog voorwerp van definitieve publicatie van de wetgeving en bijgevolg onder voorbehoud. 

Heropstart/relance overbruggingsrecht

Zelfstandigen die in de eerste fase van de COVID-19-crisis verplicht werden om hun activiteit meer dan een volledige kalendermaand te onderbreken en sinds 4 mei of later de toelating kregen om hun activiteit herop te starten, kunnen sinds juni het heropstart- overbruggingsrecht krijgen.

Ook zelfstandigen, die zelf niet onder de sluitingsmaatregelen vielen, maar die minstens tot en met 3 mei dezelfde impact ondervonden van deze sluitingsmaatregelen, kunnen het heropstart-overbruggingsrecht krijgen. Concreet gaat dit over de zelfstandige die aantoont dat zijn activiteit behoort tot de sector van het toerisme, cultuur, … 

Deze maatregel liep aanvankelijk tot en met oktober, maar is ondertussen verlengd tot 31 december 2020. 

Om een beroep te doen op het heropstart-overbruggingsrecht voor juni tot en met september, moet men met objectieve elementen aantonen dat er in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen was met ten minste 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 en dat dit volledig te wijten is aan de COVID-19-crisis. 

Voor het heropstart-overbruggingsrecht van oktober tot en met december moet men een omzetverlies aantonen van het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. 

De uitkering bedraagt:

 • 1.291,69 EUR per maand zonder gezinslast
 • 1.614,10 EUR per maand met gezinslast

Crisis-overbruggingsrecht

Het crisis-overbruggingsrecht loopt nog tot 31 december voor de zelfstandigen die (nog steeds) onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen en voor de zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van deze sectoren, waardoor ook zij hun activiteit moeten onderbreken. Ook sectoren die tijdelijk moeten sluiten ingevolge federale, regionale of provinciale maatregelen kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen.

Bedrag overbruggingsrecht  

Enkel overbruggingsrecht:

 • 1.291,69 EUR per maand zonder gezinslast
 • 1614,10 EUR per maand met gezinslast

Dubbel overbruggingsrecht:

 • 2.583,38 EUR per maand zonder gezinslast
 • 3.228,20 EUR per maand met gezinslast

Welke sectoren

Sectoren die sinds het begin van de crisis als rechtstreeks verplicht gesloten worden beschouwd

 • De evenementen- en cultuursector in de ruime zin: artiesten, muzikanten, zelfstandigen die infrastructuur uitbaten (feestzalen, discotheken, dancings, theaters …) en cultuur- en evenementenorganisatoren. Het gaat zowel om private als publieke feesten, concerten, optredens, teambuildings en bedrijfsfeesten …
 • Kermissen en markten: zelfstandigen die op markten, kermissen, rommelmarkten, brocantemarkten, kerstmarkten, winterdorpen … staan, behalve marktkramers die alle aan hen toegewezen staanplaatsen effectief mogen benutten.
 • Nachtwinkels en shishabars

Sectoren die sinds 19 oktober 2020 rechtstreeks verplicht gesloten zijn

 • Horecazaken, feestzalen, discotheken en dancings. Afhalen en bezorgen van maaltijden en niet-alcoholische dranken is toegestaan.
 • Volgende horecazaken zijn niet rechtstreeks verplicht gesloten, maar kunnen wel als afhankelijk van een verplicht gesloten sector worden beschouwd:
  • Hotels en andere verblijfsaccommodaties, ook wanneer hun restaurant of bar normaal publiek toegankelijk is maar nu moet sluiten.
  • Horecazaken waar je ook in normale tijden niet ter plaatse kan consumeren (bv. een frituur waar je enkel kan afhalen).
  • Horecazaken in de transitzone van de luchthaven.
  • Grootkeukens
  • Wellnesscentra met jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, behalve wanneer ze enkel bedoeld zijn voor privaat gebruik. (Let op: sinds 29 oktober 2020 zijn ook de private wellnesscentra gesloten.)
  • De internationale toeristische sector, zoals autocarbedrijven, reisbureaus, reisbegeleiders …

Sectoren die sinds 23 oktober 2020 rechtstreeks verplicht gesloten zijn

 • Pretparken en dierentuinen en zaken die er in concessie worden uitgebaat (horecazaak, conferentiezaal …).
 • De sportsector: zelfstandigen actief in de amateursport voor volwassenen, specifieke sectoren in Duitstalige België, Brussel en Wallonië
 • In Brussel zijn sinds 26 oktober 2020: alle sport-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur (binnen en buiten) verplicht gesloten.

Sectoren die sinds 29 oktober 2020 rechtstreeks verplicht gesloten zijn

 • Casino’s en wedkantoren.
 • Wellnesscentra met jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, ook wanneer ze enkel bedoeld zijn voor privaat gebruik (de publieke zijn al sinds 19 oktober 2020 verplicht gesloten).
 • Binnenspeeltuinen, indoorsportinfrastructuur (behalve voor kinderen tot en met 12 jaar), bowlingzalen, musea en theaters, cinema’s en andere indoor cultuur- of vrijetijdsinfrastructuur.
 • Sportinfrastructuur buiten, behalve voor individuele sportbeoefening.

Sectoren die sinds 2 november 2020 rechtstreeks verplicht gesloten zijn

 • Alle niet-essentiële winkels (afhaling en bezorging zijn toegestaan).  
 • Marktkramers die niet-essentiële producten aanbieden (overeenkomstig de lijst met essentiële winkels hierboven).
 • Niet-medische contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, pedicure en manicure, tattooshops, wellnesscentra, massagesalons …
 • Huis-aan-huisverkoop.
 • Vanaf 3 november 2020: vakantie- en bungalowparken en campings. Daar zijn enkel eigenaars nog welkom.

Wanneer de lokale of provinciale overheid bijkomende sluitingsverplichtingen oplegt, word je ook als verplicht gesloten beschouwd. Voorlopig gelden alle sluitingsmaatregelen tot en met 13 december 2020.

Zelfstandigen afhankelijk van verplicht gesloten sectoren

Veel zelfstandigen worden onrechtstreeks getroffen door de sluitingsmaatregelen, omdat ze afhankelijk zijn van een van de verplicht gesloten sectoren. Je wordt als afhankelijk van een gesloten sector beschouwd als je minstens 60% van je activiteit uit die sector haalt. Enkele voorbeelden zijn:

 • Horeca, discotheken, feestzalen: brouwers, drankenhandelaars, groothandelaars in voedingsproducten (al dan niet bereid), taxichauffeurs die zich op het nachtleven of de horeca richten, beveiliging, geluids- en beeldtechnici …
 • Toeristische sector: hotels, essentiële winkels op de luchthaven, wasserijen en schoonmaakbedrijven die in onderaanneming werken van hotels, groothandelaars in voedingsproducten …
 • Evenementensector: huwelijksfotografen, traiteurs, brouwers, gespecialiseerd taxivervoer zoals limousines, geluids- en beeldtechnici …
 • Sportsector: beveiligingsdiensten, traiteurs …
 • Pretparken, dierenparken en dierentuinen: horecazaken en hotels buiten het domein die in grote mate afhankelijk zijn van deze parken, traiteurs, technici …

Let op: om beschouwd te worden als afhankelijk van een verplicht gesloten sector, moet je kunnen aantonen dat je in hoofdzaak afhankelijk bent van die sector. Een drankenhandelaar of brouwer die hoofdzakelijk aan particulieren levert, kan dus niet worden beschouwd als afhankelijk. Zijn collega die zich daarentegen op de horecasector richt wél.

Klassiek overbruggingsrecht

Zelfstandigen die geen beroep meer kunnen doen op het crisis- of heropstartoverbruggingsrecht, kunnen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht (derde pijler – gebeurtenis met economische impact).

Concreet gaat dit over :

 • zelfstandigen in quarantaine
 • zelfstandigen, die hun kinderen moeten opvangen omdat het kind of de klas in quarantaine moet of omdat de school of kinderopvang sluit
 • zelfstandigen, die hun activiteit om andere COVID-19-gerelateerde redenen moeten onderbreken

Als deze zelfstandigen hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken, kunnen zij het klassiek overbruggingsrecht aanvragen. Deze 7 dagen moeten opeenvolgend zijn, maar mogen verspreid zijn over twee maanden.

Zelfstandigen in quarantaine moeten een quarantaine-attest voorleggen op hun naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven. Als deze zelfstandigen echter bewust afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, kunnen zij het overbruggingsrecht niet krijgen.

Zelfstandigen die hun kinderen moeten opvangen, moeten een beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang voorleggen. Het kind mag hoogstens 12 jaar zijn. Voor oudere kinderen is een uitzondering mogelijk als er voldoende gemotiveerd wordt waarom de ouder moet instaan voor de zorg voor het kind.

Daarnaast moeten ook de andere voorwaarden van het klassieke overbruggingsrecht vervuld zijn.

De uitkering bedraagt:

 • Minder dan 7 dagen onderbreking: 0 EUR
 • 7 tot en met 13 dagen onderbreking: 322,92 EUR (zonder gezinslast) of 403,53 EUR (met gezinslast)
 • 14 tot en met 20 dagen onderbreking: 645,85 EUR (zonder gezinslast) of 807,05 EUR (met gezinslast)
 • 21 tot 27 dagen onderbreking: 968,77 EUR (zonder gezinslast) of 1.210,58 EUR (met gezinslast)
 • 28 dagen onderbreking of meer: 1.291,69 EUR (zonder gezinslast) of 1.614,10 EUR (met gezinslast)

Corona-ouderschapsverlof

Voor de maanden mei tot en met september voorziet de regering een tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen, die hun activiteit gedeeltelijk moeten verminderen voor de zorg voor één of meerdere kinderen.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als de meewerkende echtgenoten maxi-statuut komen hiervoor in aanmerking. Ook wanneer zij nog starter of primostarter zijn.

Zelfstandigen in bijberoep, gelijkgesteld met een bijberoep en student-zelfstandigen kunnen deze uitkering krijgen als hun voorlopige sociale bijdrage, berekend op het inkomen van 2017, minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Ook zelfstandigen, die ouder zijn dan 65 jaar en evenveel betalen als een hoofdberoep komen in aanmerking.

Wanneer de voorlopige bijdrage van 2020 lager ligt dan de minimumbijdrage in hoofdberoep, kan je nu toch al een aanvraag doen, maar de uitkering kan nu nog niet betaald worden. Bij de eindafrekening over 2020 (wellicht in 2022) zal worden nagekeken of de definitieve bijdrage voldoende hoog is. In dat geval kan de uitkering toch nog betaald worden. Als je dus verwacht dat je definitief inkomen van 2020 minstens gelijk zal zijn aan 13 993,78 EUR, dan is het belangrijk om nu al je aanvraag te doen.

Je kan de uitkering vragen voor jouw biologisch, geadopteerd of pleegkind, geboren in 2008 of later. Het kind moet dus jonger zijn dan 12 jaar of 12 jaar worden in 2020.

Als je kind een beperking heeft, wordt de leeftijdsgrens op 21 jaar gebracht (geboren in 1999 of later). Je kind moet in dat geval voor ten minste 66 % getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening hebben waarvoor ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagregeling of ten minste 9 punten hebben in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de kinderbijslagregeling.

Er is geen leeftijdsgrens als u uw kind met een beperking zelf opvangt en het kind een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling krijgt, bv. in een dagcentrum of hulp aan huis, …

Per kalendermaand krijg je een uitkering van 532,24 EUR. Als je uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die u fiscaal ten laste hebt, krijg je een uitkering van 875,00 EUR.

Vanaf de maand juli worden de bedragen als volgt aangepast:

 • Basisbedrag 532,24 EUR per kalendermaand
 • Kind met beperking 638,69 EUR per kalendermaand
 • Eénoudergezin 1.050 EUR per kalendermaand

Je krijgt deze uitkering voor elke volledige kalendermaand waarin je jouw zelfstandige activiteit vermindert. Er is geen recht op de uitkering als deze vermindering geen volledige maand duurt.

Hierna vindt u nog een aantal globale overzichten:

Bovenstaande overzicht werd met de grootste voorzichtigheid samengesteld op basis van de meest actuele gegevens bekend gemaakt door de diverse overheden en op basis van de informatie aangereikt door onze partners Acerta, Xerius, Liantis en Partena.  Gelieve er rekening mee te houden dat een aantal maatregelen reeds gecommuniceerd werden in de media en op verschillende websites, maar dat er op heden effectieve wettelijke besluiten (wetten, decreten, richtlijnen…) ontbreken.  We adviseren u in ieder geval om de diverse media alsook de diverse overheidswebsites regelmatig na te kijken op eventuele updates. 

Alle aanvragen voor het crisisoverbruggingsrecht, het heropstart/relanceoverbruggingsrecht, het klassiek overbruggingsrecht, het corona ouderschapsverlof en de aanvraag voor vermindering/vrijstelling/uitstel van sociale bijdragen, dient (online) te gebeuren via uw eigen sociaal verzekeringsfonds:

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

15/11/2020

Coronavirus - Enkel op afspraak


Naar aanleiding van de bijzondere maatregelen welke genomen werden door de Federale Overheid inzake het coronavirus, hebben wij beslist om tot nader order enkel op afspraak te werken.

Dit betekent dat:

 • wij geen bezoekers meer zullen ontvangen welke voorafgaandelijk geen afspraak gemaakt hebben
 • wij voorlopig onze cliënten zelf niet meer zullen bezoeken
 • wij zoveel mogelijk afspraken en besprekingen telefonisch of online laten doorgaan (via Microsoft Teams) 
 • wij onze cliënten enkel ontvangen op kantoor (social distancing en hygiënemaatregelen gegarandeerd) wanneer telefonische en/of online bespreking niet mogelijk is
 • wij iedere werkdag telefonisch bereikbaar blijven van 9u – 12u30
 • wij via e-mail bereikbaar blijven (hou wel rekening met enige wachttijd)

Mocht u nog boekhoudkundige/BTW stukken moeten bezorgen, gelieve deze ofwel in de brievenbus of gesloten doos in de inkomhal te willen deponeren ofwel elektronisch te willen mailen.  Stukken kunnen altijd opgehaald worden na een telefoontje vooraf - deze worden dan in een aparte gesloten doos in de inkomhal klaargezet.

Wij dank u alvast voor uw begrip en medewerking!

07/03/2020

Referentierentevoeten renteloze leningen


Voor de vaststelling van het voordeel van alle aard worden referentievoeten gebruikt.  Deze worden jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgelegd.  

De fictieve debetrente voor rekeningen courant (waarbij de bedrijfsleider een schuld heeft ten opzichte van zijn vennootschap) is gedaald van 8,94% (voor inkomstenjaar 2018) naar 8,78% voor het inkomstenjaar 2019.

Tip: ingeval van een rekening courant tegoed (vennootschap heeft een schuld ten opzichte van de bedrijfsleider) kan een marktrente voor creditinteresten worden toegekend van 4,06% (opgelet mogelijks herkwalificatie van interesten in dividenden).

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

16/03/2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.  Nieuwe vennootschappen die vanaf die datum worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020, zijnde:

 • de omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
 • de nieuwe benamingen en afkortingen
 • de regeling winstuitkering BV (netto-actief test en liquiditeitstest)
 • de alarmbelprocedure

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2020 kan iedere vennootschap vrijwillig de nieuwe regels toepassen door een vrijwillige statutenwijziging.  De eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 moet een volledige statutenwijziging zijn en zal de vennootschap aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

Op 1 januari 2024 moeten alle statuten conform WVV zijn en is het WVV volledig van toepassing.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

11/01/2018

Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 01/01/2018


Wanneer werkgevers of vennootschappen een gratis computer, portable pc, GSM, tablet of internetverbinding aan hun werknemers of bedrijfsleiders ter beschikking stellen die ook voor privé doeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé voordeel van alle aard.

Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende forfaits gehanteerd voor zowel de RSZ als voor de directe belastingen:

 • PC of laptop                                            :         72 EUR/jaar/toestel
 • Tablet                                                       :         36 EUR/jaar/toestel
 • Smartphone of GSM                              :         36 EUR/jaar/toestel
 • Telefoonabonnement                            :         48 EUR/jaar
 • Vaste of mobiele internetverbinding   :         60 EUR/jaar

Deze bedragen zijn proratiseerbaar op maand- of dagbasis. Zoals dit altijd al het geval was moet er geen voordeel van alle aard worden aangegeven als er uitsluitend professioneel gebruik is toegestaan.

Voorbeeld

Een werknemer/bedrijfsleider gebruikt een portable pc, vaste internetverbinding en smartphone (toestel + telefoonabonnement + mobiele internetverbinding) voor privé doeleinden.  Dit vertegenwoordigt een maandelijks voordeel in natura van 6 EUR (pc) + 5 EUR (vast en mobiel internet) + 3 EUR (smartphone) + 4 EUR (telefoonabonnement) = 18 EUR.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

14/03/2017

MyRent


De Federale Overheidsdienst Financiën heeft recent een nieuw online platform uitgerold: MyRent (https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent).  

Met deze onlinetoepassing kan u gratis een huurcontract en/of een plaatsbeschrijving versturen voor registratie. Het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving hoeven niet noodzakelijk uitsluitend voor bewoning bestemd te zijn.

U kan uiteraard nog steeds uw huurcontract en/of de plaatsbeschrijving met de post opsturen of naar uw bevoegde registratiekantoor gaan.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Om uw surfervaring te verbeteren maakt ATACS BV gebruik van cookies. Meer informatie   OK