Menu

NIEUWS

13/08/2019

Nieuwe kilometervergoeding


Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van de werkgever hiervoor een terugbetaling van de gemaakte autokosten krijgen.

De werknemer kan het juiste bedrag van de autokosten bewijzen ofwel kan hij gebruik maken van het wettelijk vastgelegd forfait. Ieder jaar op 1 juli wordt voornoemd forfait aangepast door de overheid.

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 geldt het nieuwe forfaitaire bedrag van 0,3653 EUR per kilometer (in vergelijking met 0,3573 EUR per kilometer vorig jaar).

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

16/03/2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.  Nieuwe vennootschappen die vanaf die datum worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020, zijnde:

  • de omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
  • de nieuwe benamingen en afkortingen
  • de regeling winstuitkering BV (netto-actief test en liquiditeitstest)
  • de alarmbelprocedure

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2020 kan iedere vennootschap vrijwillig de nieuwe regels toepassen door een vrijwillige statutenwijziging.  De eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 moet een volledige statutenwijziging zijn en zal de vennootschap aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

Op 1 januari 2024 moeten alle statuten conform WVV zijn en is het WVV volledig van toepassing.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

04/01/2019

Wijziging procedure voorafbetalingen


De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling. Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!