Menu

NIEUWS

15/04/2021

Uitstel deadline update UBO-register


Op initiatief van Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, stelde de FOD Financiën  aangepaste FAQ op om de informatieplichtigen maximaal te ondersteunen bij het volgen van de nieuwe regels op het vlak van het UBO-register.

De bestaande FAQ en gebruikershandleidingen met betrekking tot het UBO-register zijn bijgewerkt. Over de bewijsstukken die moeten worden toegevoegd, is er voortaan toelichting. In de komende maanden zal eveneens gesleuteld worden aan het gebruikersgemak van de e-service UBO-register.

Het uploaden van de verplichte bewijsstukken en de jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-register is verlengd tot 31 augustus 2021, in plaats van 30 april 2021.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

06/04/2021

Coronavirus - Vlaams beschermingsmechanisme 5/6/7 - Update 06/04/2021


De Vlaamse Regering heeft ondertussen de definitieve modaliteiten beslist voor de vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemers die getroffen zijn in februari, maart en/of april.

Vlaams Beschermingsmechanisme 5 voor de subsidiemaand februari 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting, in de maand februari 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van februari 2020.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengd tot en met 30 april (initieel was dit 15 april).

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 voor de subsidiemaand maart 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van maart 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 7 voor de subsidiemaand april 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.
 • Steun? 15% van de omzet van april 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

Meer info omtrent de aanvraagprocedure vindt u op de website van Vlaio.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

13/03/2021

Voorafbetalingen aanslagjaar 2022


Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt u een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) is het tarief van deze vermeerdering 2,25% voor natuurlijke personen (zelfstandigen en vrije beroepen) en maar liefst 6,75% voor rechtspersonen (vennootschappen).

Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling (zie hieronder - voor inkomstenjaar = kalenderjaar), wordt de belastingvermeerdering voor natuurlijke personen geneutraliseerd ten belope van:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00% : uit te voeren voor 12.04.2021
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50% : uit te voeren voor 12.07.2021
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00% : uit te voeren voor 11.10.2021
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50% : uit te voeren voor 20.12.2021

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).

Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling (zie hieronder - voor inkomstenjaar = boekjaar 31/12/2021), wordt de belastingvermeerdering voor vennootschappen geneutraliseerd ten belope van:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00% : uit te voeren voor 12.04.2021
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50% : uit te voeren voor 12.07.2021
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00% : uit te voeren voor 11.10.2021
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50% : uit te voeren voor 20.12.2021

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Betalingsinstructies voorafbetalingen

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

27/02/2021

Coronavirus - Vlaams beschermingsmechanisme 4 - Update 27/02/2021


De regering heeft beslist om het "Vlaams beschermingsmechanisme" ook toe te kennen voor januari en februari 2021.  Quasi dezelfde basisvoorwaarden zijn van toepassing als de vorige steunmaatregelen.

Voor wie?

 • ondernemingen die open zijn maar die ingevolge de maatregelen inzake het coronavirus geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021
 • ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode)
 • ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 14 januari 2021 of tussen 15 januari 2021 en 31 januari 2021 (deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode)

De referentieperiode is de overeenkomstige periode in de maand januari 2020.

Ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector kunnen eveneens kiezen voor de periode van verplichte sluiting van hun afnemers. In dat geval moeten ze evenwel ook een omzetdaling van minstens 60% hebben.

Indien een restaurant in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen. 

Welke gegevens nodig tijdens aanvraag?

 • omzet van januari 2020
 • omzetcijfer BTW aangifte volledig kwartaal 1/2020
 • indien forfaitair btw stelsel: geraamde omzet 1/2020
 • IBAN rekeningnummer van de onderneming
 • registratienummer van geregistreerd kassa systeem

Omzetdaling 60% in referentieperiode aantonen door:

 • Verklaring op eer: omschrijving welke coronamaatregel de oorzaak is
 • Hoe heeft die coronamaatregel de normale uitoefening van de activiteiten beperkt of onmogelijk gemaakt
 • Indien verplicht gesloten: geen motivatie nodig

Hoeveel bedraagt premie?

10% van de omzet (excl. BTW) in:

 • ofwel de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020
 • ofwel de periode in 2020 die overeenstemt met de periode van 1 januari 2020 tot en met de laatste verplichte sluitingsdag (en uiterlijk 14 januari)
 • ofwel de periode in 2020 die overeenstemt met de periode van 15 januari 2020 tot en met 31 januari 2020

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021:

 • EUR 7.500 voor ondernemingen zonder tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • EUR 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers
 • EUR 40.000 voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer
 • Er is voor deze periode eveneens een minimum steunbedrag voorzien van EUR 600.

Deadline en aanvraag

Aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme 4 moet gebeuren voor 15 maart 2021.

Meer info omtrent de aanvraagprocedure vindt u op de website van Vlaio.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

31/01/2021

Coronavirus - Maatregelen voor zelfstandigen (sociaal statuut) - Update 31/01/2021


Hieronder geven we een overzicht van de huidige maatregelen voor zelfstandigen in het kader van het sociaal statuut.  Dit overzicht werd opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 31/01/2021 en onder alle voorbehoud van toekomstige wijzigingen en/of aanpassingen.  Een aantal maatregelen zijn bovendien nog voorwerp van definitieve publicatie van de wetgeving en bijgevolg onder voorbehoud. 

Crisis overbruggingsrecht

Als je activiteiten uitoefent in een sector die door de overheid verplicht wordt de deuren te sluiten, dan heb je recht op een uitkering overbruggingsrecht. Voor de maanden oktober, november en december 2020 en voor de maanden januari en februari 2021 werd deze uitkering verdubbeld. Bovendien kom je ook in aanmerking als je activiteiten uitoefent die in grote mate afhankelijk zijn van een sector die verplicht sluit.

We onderscheiden 3 pijlers:

 • 1e pijler: Volledige onderbreking bij verplichte sluiting
  • januari en februari 2021: verlenging dubbele uitkering
  • maart 2021: onder voorbehoud van mogelijke verlenging
 • 2e pijler: Aanzienlijke omzetdaling ongeacht de sector
 • 3e pijler: Onderbreking omwille van quarantaine of zorgen voor een kind

U vindt hierna meer gedetailleerde uitleg omtrent de voorwaarden en bedragen per pijler:

Volledigheidshalve geven we nog mee dat het relance overbruggingsrecht niet meer van toepassing is vanaf 2021.

Deadlines

Voor 31/03/2021:

 • Volledig en half overbruggingsrecht juli 2020, augustus 2020, september 2020
 • Relance overbruggingsrecht juli 2020, augustus 2020, september 2020
 • Klassiek overbruggingsrecht september 2020
 • Vrijstelling sociale bijdrage Q1 2020

Voor 30/06/2021:

 • Volledig overbruggingsrecht (enkel of dubbel) oktober 2020, november 2020, december 2020
 • Half overbruggingsrecht (enkel of dubbel) oktober 2020, november 2020, december 2020
 • Relance overbruggingsrecht oktober 2020, november 2020, december 2020
 • Klassiek overbruggingsrecht oktober 2020, november 2020, december 2020
 • Vrijstelling sociale bijdrage Q2 2020

Voor 30/09/2021

 • Crisis overbruggingsrecht januari, februari en maart 2021

Hoe aanvragen

Alle aanvragen voor het (dubbel) crisisoverbruggingsrecht, het heropstart/relanceoverbruggingsrecht, het klassiek overbruggingsrecht en de aanvraag voor vermindering/vrijstelling/uitstel van sociale bijdragen, dient (online) te gebeuren via uw eigen sociaal verzekeringsfonds:

Bovenstaande overzicht werd met de grootste voorzichtigheid samengesteld op basis van de meest actuele gegevens bekend gemaakt door de diverse overheden en op basis van de informatie aangereikt door onze partners Acerta, Xerius, Liantis en Partena.  Gelieve er rekening mee te houden dat een aantal maatregelen reeds gecommuniceerd werden in de media en op verschillende websites, maar dat er op heden effectieve wettelijke besluiten (wetten, decreten, richtlijnen…) ontbreken.  We adviseren u in ieder geval om de diverse media alsook de diverse overheidswebsites regelmatig na te kijken op eventuele updates. 

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

31/01/2021

Coronavirus - Vlaams beschermingsmechanisme 3 - Update 31/01/2021


Het "Vlaams beschermingsmechanisme 3" is een vervolg op:

 • Hinderpremie
 • Compensatiepremie en aanvullende compensatie premie
 • Vlaams beschermingsmechanisme augustus/september
 • Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme oktober/half november

Voor wie?

 • Ondernemingen die verplicht moesten sluiten tussen 16 november en 31 december
 • Bedrijven die hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode 2019

Te kiezen referentieperiode?

Elke onderneming kiest een periode, want de premie wordt op basis van deze periode berekend:

 • 16 november tot en met 31 december 2020
 • 16 november tot en met 30 november 2020

Omzetdaling van 60% moet enkel aangetoond worden, als je een periode kiest die niet overeenkomt met de data van je verplichte sluiting of als je meer dan 60% afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector.

Welke gegevens nodig tijdens aanvraag?

 • omzet 2019 van de gekozen referentieperiode
 • omzetcijfer BTW aangifte volledig kwartaal 4/2019
 • indien forfaitair btw stelsel: geraamde omzet 4/2019
 • IBAN rekeningnummer van de onderneming
 • registratienummer van geregistreerd kassa systeem

Omzetdaling 60% in referentieperiode 2020 aantonen door:

 • Verklaring op eer: omschrijving welke coronamaatregel de oorzaak is
 • Hoe heeft die coronamaatregel de normale uitoefening van de activiteiten beperkt of onmogelijk gemaakt
 • Indien verplicht gesloten: geen motivatie nodig

Hoeveel bedraagt premie?

 • 10% van de omzet (excl. BTW) tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Maximale premie (bij keuze voor referentieperiode van 16 november tot en met 31 december 2020):
  • EUR 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • EUR 22.500 voor ondernemingen van 10 tot 49 werknemers
  • EUR 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
  • Minimum steunbedrag: EUR 1.000
  • Indien een andere sluitingsperiode worden de minimum en maximum bedragen geprorateerd

Deadline en aanvraag

Aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme 3 moet gebeuren voor 15 februari 2021.

Meer info omtrent de aanvraagprocedure vindt u op de website van Vlaio.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!
 

15/11/2020

Coronavirus - Enkel op afspraak


Naar aanleiding van de bijzondere maatregelen welke genomen werden door de Federale Overheid inzake het coronavirus, hebben wij beslist om tot nader order enkel op afspraak te werken.

Dit betekent dat:

 • wij geen bezoekers meer zullen ontvangen welke voorafgaandelijk geen afspraak gemaakt hebben
 • wij voorlopig onze cliënten zelf niet meer zullen bezoeken
 • wij zoveel mogelijk afspraken en besprekingen telefonisch of online laten doorgaan (via Microsoft Teams) 
 • wij onze cliënten enkel ontvangen op kantoor (social distancing en hygiënemaatregelen gegarandeerd) wanneer telefonische en/of online bespreking niet mogelijk is
 • wij iedere werkdag telefonisch bereikbaar blijven van 9u – 12u30
 • wij via e-mail bereikbaar blijven (hou wel rekening met enige wachttijd)

Mocht u nog boekhoudkundige/BTW stukken moeten bezorgen, gelieve deze ofwel in de brievenbus of gesloten doos in de inkomhal te willen deponeren ofwel elektronisch te willen mailen.  Stukken kunnen altijd opgehaald worden na een telefoontje vooraf - deze worden dan in een aparte gesloten doos in de inkomhal klaargezet.

Wij dank u alvast voor uw begrip en medewerking!

16/03/2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.  Nieuwe vennootschappen die vanaf die datum worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020, zijnde:

 • de omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
 • de nieuwe benamingen en afkortingen
 • de regeling winstuitkering BV (netto-actief test en liquiditeitstest)
 • de alarmbelprocedure

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2020 kan iedere vennootschap vrijwillig de nieuwe regels toepassen door een vrijwillige statutenwijziging.  De eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 moet een volledige statutenwijziging zijn en zal de vennootschap aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

Op 1 januari 2024 moeten alle statuten conform WVV zijn en is het WVV volledig van toepassing.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

11/01/2018

Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 01/01/2018


Wanneer werkgevers of vennootschappen een gratis computer, portable pc, GSM, tablet of internetverbinding aan hun werknemers of bedrijfsleiders ter beschikking stellen die ook voor privé doeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé voordeel van alle aard.

Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende forfaits gehanteerd voor zowel de RSZ als voor de directe belastingen:

 • PC of laptop                                            :         72 EUR/jaar/toestel
 • Tablet                                                       :         36 EUR/jaar/toestel
 • Smartphone of GSM                              :         36 EUR/jaar/toestel
 • Telefoonabonnement                            :         48 EUR/jaar
 • Vaste of mobiele internetverbinding   :         60 EUR/jaar

Deze bedragen zijn proratiseerbaar op maand- of dagbasis. Zoals dit altijd al het geval was moet er geen voordeel van alle aard worden aangegeven als er uitsluitend professioneel gebruik is toegestaan.

Voorbeeld

Een werknemer/bedrijfsleider gebruikt een portable pc, vaste internetverbinding en smartphone (toestel + telefoonabonnement + mobiele internetverbinding) voor privé doeleinden.  Dit vertegenwoordigt een maandelijks voordeel in natura van 6 EUR (pc) + 5 EUR (vast en mobiel internet) + 3 EUR (smartphone) + 4 EUR (telefoonabonnement) = 18 EUR.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

14/03/2017

MyRent


De Federale Overheidsdienst Financiën heeft recent een nieuw online platform uitgerold: MyRent (https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent).  

Met deze onlinetoepassing kan u gratis een huurcontract en/of een plaatsbeschrijving versturen voor registratie. Het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving hoeven niet noodzakelijk uitsluitend voor bewoning bestemd te zijn.

U kan uiteraard nog steeds uw huurcontract en/of de plaatsbeschrijving met de post opsturen of naar uw bevoegde registratiekantoor gaan.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Om uw surfervaring te verbeteren maakt ATACS BV gebruik van cookies. Meer informatie   OK