Menu

NIEUWS

20/07/2020

Coronavirus - Ondersteuningspremie


Vele ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug open gaan na een verplichte sluiting moeten nog steeds specifieke maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als dit leidt tot een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode kan een onderneming ter compensatie nog een ondersteuningspremie genieten.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch een ondersteuningspremie aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

De doorstartperiode is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen (afhankelijk van de heropeningsdata). De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

Bedrag:

 • 2.000 EUR (ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld)
 • 1.000 EUR (zelfstandigen in bijberoep die binnen bepaalde inkomensgrenzen vallen)

Voorwaarden: zie website Vlaio 

Aanvraag moet voor 15 augustus 2020 gebeuren aan de hand van een verklaring op eer via de website van Vlaio.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

 

11/06/2020

Coronavirus - Updated: diverse maatregelen


In aanvulling van onze eerdere berichten op onze website en eerdere rechtstreekse communicaties aan onze cliënten met een globaal overzicht aan steunmaatregelen voor de getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geven we hieronder nog een kleine update van de diverse maatregelen (Xerius overzicht status 09/06/2020):

Hou de deadlines in de gaten voor aanvraag van de diverse premies en uitstel:

 • Hinderpremie: voor 13/06/2020
 • Uitstel van betaling sociale bijdragen: voor 15/06/2020
 • Compensatiepremie: voor 30/06/2020
 • Tijdelijk ouderschapsverlof zelfstandigen: voor 30/09/2020
 • Aanvullende compensatiepremie: nog niet bekend
 • Aanvraag overbruggingsrecht:
  • maart: voor 30/09/2020
  • april/mei/juni: voor 31/12/2020
  • juli/augustus: voor 31/03/2021

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

06/06/2020

Overbruggingsrecht juni/juli/augustus 2020


Sectoren die hun activiteiten opnieuw mogen opstarten of intussen opgestart zijn (mits beperkingen rond social distancing) kunnen voor de maand juni, juli en augustus enkel de uitkering overbruggingsrecht genieten indien er minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig wordt onderbroken omwille van Covid-19.

Voorbeelden van sectoren die vanaf juni niet langer onder de ‘verplichte’ sluitingen vallen (terwijl dat voorheen wel het geval was):

 • Winkels mogen slechts een beperkt aantal klanten per vierkante meter ontvangen,
 • Kappers moeten voorzorgsmaatregelen nemen,
 • Bouwondernemingen mogen eveneens hun activiteiten ten volle hernemen mits de regels inzake social distancing te respecteren.

Hou er rekening mee dat iedere ondernemer die het overbruggingsrecht voor juni wenst, dit opnieuw dient aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. Dit geldt zowel bij een gedwongen sluiting (o.a. horeca tot en met 7 juni) als bij een vrijwillige stopzetting van hun activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

 

 

24/05/2020

Coronavirus - Enkel op afspraak


Naar aanleiding van de bijzondere maatregelen welke genomen werden door de Federale Overheid inzake het coronavirus, hebben wij beslist om tot nader order enkel op afspraak te werken.

Dit betekent dat:

 • wij geen bezoekers meer zullen ontvangen welke voorafgaandelijk geen afspraak gemaakt hebben
 • wij onze cliënten enkel ontvangen op kantoor (social distancing en hygiënemaatregelen gegarandeerd)
 • wij voorlopig onze cliënten zelf niet meer zullen bezoeken
 • wij iedere werkdag telefonisch bereikbaar blijven van 9u – 12u30
 • wij via e-mail bereikbaar blijven

Indien gewenst kunnen afspraken eveneens doorgaan van op afstand (telefonisch of via videoconference skype).

Mocht u nog boekhoudkundige/BTW stukken moeten bezorgen, gelieve deze ofwel in de brievenbus of gesloten doos in de inkomhal te willen deponeren ofwel elektronisch te willen mailen.

Wij dank u alvast voor uw begrip en medewerking!

14/03/2020

Voorafbetalingen aanslagjaar 2021


Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt u een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) is het tarief van deze vermeerdering 2,25% voor natuurlijke personen en maar liefst 6,75% voor rechtspersonen (vennootschappen).

Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling (zie hieronder - voor inkomstenjaar = kalenderjaar), wordt de belastingvermeerdering voor natuurlijke personen geneutraliseerd ten belope van:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00% : uit te voeren voor 10.04.2020
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50% : uit te voeren voor 10.07.2020
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00% : uit te voeren voor 10.10.2020
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50% : uit te voeren voor 20.12.2020

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).

Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling (zie hieronder - voor inkomstenjaar = boekjaar 31/12/2020), wordt de belastingvermeerdering voor rechtspersonen (vennootschappen) geneutraliseerd ten belope van:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00% : uit te voeren voor 10.04.2020
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50% : uit te voeren voor 10.07.2020
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00% : uit te voeren voor 10.10.2020
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50% : uit te voeren voor 20.12.2020

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Betalingsinstructies voorafbetalingen

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

07/03/2020

Referentierentevoeten renteloze leningen


Voor de vaststelling van het voordeel van alle aard worden referentievoeten gebruikt.  Deze worden jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgelegd.  

De fictieve debetrente voor rekeningen courant (waarbij de bedrijfsleider een schuld heeft ten opzichte van zijn vennootschap) is gedaald van 8,94% (voor inkomstenjaar 2018) naar 8,78% voor het inkomstenjaar 2019.

Tip: ingeval van een rekening courant tegoed (vennootschap heeft een schuld ten opzichte van de bedrijfsleider) kan een marktrente voor creditinteresten worden toegekend van 4,06% (opgelet mogelijks herkwalificatie van interesten in dividenden).

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

16/03/2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019.  Nieuwe vennootschappen die vanaf die datum worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden de nieuwe dwingende regels van kracht op 1 januari 2020, zijnde:

 • de omvorming kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
 • de nieuwe benamingen en afkortingen
 • de regeling winstuitkering BV (netto-actief test en liquiditeitstest)
 • de alarmbelprocedure

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2020 kan iedere vennootschap vrijwillig de nieuwe regels toepassen door een vrijwillige statutenwijziging.  De eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 moet een volledige statutenwijziging zijn en zal de vennootschap aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

Op 1 januari 2024 moeten alle statuten conform WVV zijn en is het WVV volledig van toepassing.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

11/01/2018

Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 01/01/2018


Wanneer werkgevers of vennootschappen een gratis computer, portable pc, GSM, tablet of internetverbinding aan hun werknemers of bedrijfsleiders ter beschikking stellen die ook voor privé doeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé voordeel van alle aard.

Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende forfaits gehanteerd voor zowel de RSZ als voor de directe belastingen:

 • PC of laptop                                            :         72 EUR/jaar/toestel
 • Tablet                                                       :         36 EUR/jaar/toestel
 • Smartphone of GSM                              :         36 EUR/jaar/toestel
 • Telefoonabonnement                            :         48 EUR/jaar
 • Vaste of mobiele internetverbinding   :         60 EUR/jaar

Deze bedragen zijn proratiseerbaar op maand- of dagbasis. Zoals dit altijd al het geval was moet er geen voordeel van alle aard worden aangegeven als er uitsluitend professioneel gebruik is toegestaan.

Voorbeeld

Een werknemer/bedrijfsleider gebruikt een portable pc, vaste internetverbinding en smartphone (toestel + telefoonabonnement + mobiele internetverbinding) voor privé doeleinden.  Dit vertegenwoordigt een maandelijks voordeel in natura van 6 EUR (pc) + 5 EUR (vast en mobiel internet) + 3 EUR (smartphone) + 4 EUR (telefoonabonnement) = 18 EUR.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

14/03/2017

MyRent


De Federale Overheidsdienst Financiën heeft recent een nieuw online platform uitgerold: MyRent (https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent).  

Met deze onlinetoepassing kan u gratis een huurcontract en/of een plaatsbeschrijving versturen voor registratie. Het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving hoeven niet noodzakelijk uitsluitend voor bewoning bestemd te zijn.

U kan uiteraard nog steeds uw huurcontract en/of de plaatsbeschrijving met de post opsturen of naar uw bevoegde registratiekantoor gaan.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Om uw surfervaring te verbeteren maakt ATACS BV gebruik van cookies. Meer informatie   OK